Vatsingen ungdomslag


- Fjellguten - lagsavis 1920 – 1924
- Fjellguten 1928 – 1930
- Fjellguten 1930 – 1933
- Fjellguten 1940 – 1948
- Fjellguten 1955 – 1961 (1971)

_DSC8807

- Protokoll (Skrivebok) med
  ¤ kort historikk 1891 – 1923
  ¤ årsmeldingar 1924 – 1956
- Referatbok 1962 – 1973
- Første side av ”Vassingen” nr. 1 1895 - blad for samtalelaget Vassingen
- Vatsingen 1916 – 1917
- 3 bilete (”Nordvang”, Torleiv E. Brattegard og Håkon Berg)
- Protokoll for jordbruksklubben i ungdomslaget 1930 – 1941
- Lutbrev Det norske Teater 1953
- Aksje i Hallingdal Husflidsentral
- Gåvebrev på tomt til ”Nordby” 1919
- Oppnemningsbrev for skylddeling 1919
- Skøyte 1919
- Skylddelingsforretning 1920
- Pantobligasjon til Harald Stange 1927 med merknader 1928 og 1937
- Pantebrev 1928
- Lover for ungdomshuset ”Nordvang”
- Reinhaldsreglar for ungdomshuset
- Spørjeskjema for lagsmedlemmer om ting dei kan tenkje seg å gjere.